Danas je održana javna rasprava za Urbanistički plan uređenja Skročini kojeg je naručio SC Višnjik, platio Grad Zadar, a izradio D&Z. Obuhvat plana je skoro 8 hektara na kojem bi tek 10 posto prostora bio uređenja sportsko-rekreacijske namjene na neizgrađenom terenu koji je u vlasništvu Države. Neće biti stambene gradnje, a koji će se sportski sadržaji graditi, to je stvar budućih investitora. Za sad taj prostor definiran kao nogometni kamp. To je jedna od projekcija koju je za sportske zone izradio Studio 3LHD za Grad Zadar, čulo se na izlaganju tog Plana za novu sportsku zonu.

Predviđena je i atletska staza i teren za bacače, ona koja je na Višnjiku zamijenjena nogometnim terenom s umjetnom travom.

Specifični uvjeti gradnje definirani su Prostornim planom Grada Zadra, istaknuo je u ime izrađivača plana, arhitekt Šime Ljubičić, a to je među ostalim veličina parcele za gospodarske objekte od 600 kvadrata koji bi prema predloženom UPU zauzimali 6 do 7 tisuća kvadrata. Oni su isključivo prateći sadržaji sportskim terenima na predviđenoj površini od 54 tisuće metara četvornih.

Planom je predviđen kapacitet buduće sportsko-rekreativne zone na 2 500 ljudi. Obaveza Grada bila bi izgradnja pristupne ceste koja omeđuje zonu.

No, prvo treba dobiti zemljište od Države koja je, kako je kazao zamjenik pročelnika Matko Segarić, obaviještena da se radi Plan za teren u njihovom vlasništvu. Dalje je sve stvar potencijalnih investitora u novu sportsku zonu na koju bi se proširio SC Višnjik.

Na raspravi nije bilo direktora SC Višnjik Denisa Karlovića, a jedino zanimanje za UPU Skročini pokazala je vijećnica Akcije mladih Marjana Botić.