Klub vijećnika Akcije mladih u Gradskom vijeću Grada Zadra poziva  na okrugli stol s temom "Ima li Zadar socijalni program?", koja će se održati u srijedu, 25. svibnja u 19 sati u dvorištu Kneževe palače.

Prilikom donošenja Proračuna Grada Zadra za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu, Klub vijećnika Akcije mladih predložio je niz amandmana koji su se dobrim dijelom odnosili na socijalne politike. 

- To smo učinili potaknuti savjetima struke, a sa ciljem osnaživanja socijalnog programa za kojeg je do tada Grad Zadar odvajao svega 1,6% proračunskih sredstava. Kao sljedeći korak, predložili smo uvrštenje svih izglasanih socijalnih programa u Odluku o socijalnoj skrbi, opći pravni akt koji definira socijalnu politiku Grada Zadra.

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi trenutno je u procesu javnog savjetovanja te svi zainteresirani mogu dati svoj doprinos ovom dokumentu o kojem će potom glasati Gradsko vijeće. 

Na organizaciju ovog okruglog stola odlučili smo se kako bi potakli kvalitetnu raspravu o socijalnoj politici Grada Zadra te uključili struku, korisnike socijalnih programa i sve zainteresirane sugrađanke i sugrađane, poručili su iz Akcije mladih.