Zadarska županija pokrenula je postupak savjetovanja o pristupanju Europskoj povelji za ravnopravnost žena i muškaraca. Riječ je o inicijativi Kluba vijećnika SDP-a Županijske skupštine, koji je njezino potpisivanje na lokalnoj razini pokrenula Hrvatska zajednica županija, kao članica Vijeća europskih općina i regija. Povelja je predstavljena na Europskoj ministarskoj konferenciji Vijeća Europe 2006. godine i do danas ju je potpisalo 1.865 lokalnih i regionalnih vlasti iz ukupno 36 europskih država. U Hrvatskoj je Povelji do sada pristupilo 15 županija te 16 gradova i općina.

- Bilo je i vrijeme da se i Zadarska županija pridruži većini europskih jedinica lokalne i regionalne samouprave sa ratifikacijom povelje o ravnopravnosti. SDP se oduvijek snažno zalagao za ravnopravnost svih građanki i građana u društvu te je naša vijećnica Vedrana Mišković kao predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova predložila na sjednici usvajanje povelje, što je jednoglasno usvojeno. Sukladno tome, kao i obećanju župana Longina da će podržati usvajanje povelje, očekujem da će ista biti usvojena, rekao nam je danas predsjednik županijske organizacije SDP-a Jure Zubčić.

Europska povelja sadrži načela ravnopravnosti žena i muškaraca, otklanjanja višestruke diskriminacije i nepovoljnijeg položaja, uklanjanja rodnih stereotipa i uključivanje rodne perspektive u sve aktivnosti lokalne i regionalne uprave.

Europska povelja je dokument čiji je cilj obvezati potpisnicu ne samo na izražavanje političke volje za uspostavu pune ravnopravnosti žena i muškaraca u svim segmentima, društvenog, gospodarskog i političkog života nego i na promicanje i unapređivanje praktične primjene tog prava u svim područjima djelovanja-u svojstvu „demokratskoga vode lokalne zajednice, pružatelja i naručitelja usluga, tijela koje planira i regulira te poslodavca".

U Županiji djeluje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova koje može aktivno sudjelovati u implementaciji odredaba Povelje kao i u izradi plana djelovanja za ravnopravnost temeljem Povelje, navodi se u prijedlogu SDP-a. Povjerenstvo je bilo aktivno uključeno u izradu i realizaciju Akcijskog plana na razini Županije za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje 2011-2015. godine nakon koje nije donesen novi nacionalni strateški dokument za ravnopravnost spolova.

- Europska povelja bila bi osnovni vodič za izradu plana djelovanja za ravnopravnost Županije koji svakako mora biti usklađen s oba dokumenta, Europskom poveljom i nacionalnim strateškim dokumentom. Također, donošenje odluke o pristupanju Europskoj povelji bilo bi u skladu s preporukama Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova jedinicama lokalne i regionalne samouprave danim uz Godišnje izvješće za 2021. god inu u Hrvatskom saboru, navodi se u prijedlogu.