Treće izmjene Urbanističkog plana sveučilišnog kampusa u SRC Franka Lisice, koje je u ime izrađivača zagrebačkog ASK Ateliera predstavila dipl.ing.arh Azra Suljić, daju mogućnost Sveučilištu da oblikuje prostor koji je nakon Domovinskog rata otvoren Zadranima.

Sveučilište u Zadru 2014. godine dobilo je pravo građenja od Grada Zadra. Međutim, u tom prostoru su počele preinake prije nego što je to legalizirano 3. izmjenama UPU-a koje su na javnoj raspravi dvije godine nakon odluke Gradskog vijeća.

U te izmjene se išlo kako bi se taj ogroman prostor funkcionalno koristio i prilagođavao potrebama Sveučilišta. U 3. izmjenama mijenja se samo tekst, pa tako i jedna važna odredba.

"Unutar obuhvata Plana, do realizacije svih predviđenih sadržaja i izgradnje kompletne interne prometne mreže, dozvoljavaju se privremena prometna rješenja i rješenja prometa u mirovanju, kojima će se omogućiti protočnost prometa, pristup do svake građevine i potreban broj parkirnih mjesta u svakoj fazi izgradnje", jedna je od tekstualnih odredbi izmjena UPU-a.

To je nešto što je već na djelu, postavili smo dilemu autorici izmjena u jučerašnjem izlaganju plana na kojem su u ime Sveučilišta bile tri predstavnice, ali nikoga iz uprave.

Mijenjaju se i članci koji se odnose na mogućnost prilagodbe namjene površina. I prije usvajanja izmijenjenog UPU-a kojim se propisuje 30 posto zelenila na prostoru za studente, Sveučilište je to ispunilo sadnjom 90 stabala.

Na građevinama koje su Planom određene za uklanjanje nije dozvoljena rekonstrukcija ili gradnja zamjenske građevine, već samo održavanje, uređenje i rekonstrukcija zatečenih građevina, također je nova odredba s kojom se u praksi uranilo dok se skoro dvije godine čekalo na proceduru izlaganja plana.

Naime, sa Sveučilišta su već počeli s regulacijom prometa koji će se u bliskoj budućnosti odvijati tzv. servisnom cestom, a koja će biti javna. Ona je još u početnom UPU-u 2011. godine planirana sjeverozapadnim obodom prostora koji se samo kolokvijalno naziva kampus.

Uz tu cestu je planirano okomito 218 parkirnih mjesta od čega 15 mjesta za vozila osoba s posebnim potrebama, navodi se u najnovijoj izmjeni UPU-a. Kada se bude gradila ta dvotračna cesta onda će se ukloniti neki postojeći objekti kao što je zgrada u kojoj se nalazi Caritas.

A kada se jednog dana bude gradila Sveučilišna knjižnica na mjestu koje se danas koristi kao parking, onda će nestati jedino parkiralište kojeg koriste obližnji stanari. Hoće li se to dogoditi i ranije, nakon usvajanja Plana na Gradskom vijeću, taj plan nije se mogao jučer čuti na javnoj raspravi.

Dobra vijest iz prijedloga UPU-a je ta što se umjesto porušene atletske staze ipak planiraju sportsko - rekreativni sadržaji za studente, što priliči pojmu kampusa koji je prema prvotnim najavama trebao biti završen 2030. godine. Ne treba zaboraviti da su se u njemu planirale dvorana za kazalište i koncerte i ostale društvene sadržaje otvorenog tipa do kojih teško da će ikad doći.