Zahuktali su se radovi na rekonstrukciji stare zgrade Maraske i dogradnji hotela Hyatt Regency kojega Dogus grupa planira završiti do 2024. godine. Osim krova i pregradnih zidova koji su prvi skinuti, sa sjeverne strane skinut je dio vanjskog zida, a i dobar dio bočnog, kako bi se moglo pristupiti gradnji produžetka. Ono što znamo kao zgradu Maraska, naime, bit će svojevrsno pročelje puno većeg kompleksa koji će se prostirati u smjeru sjever-jug.

Iako zgrada ima svoju kulturnu i povijesnu vrijednost, ona sama po sebi nije kulturno dobro pa ovi intenzivniji radovi nisu nešto čime bi se narušili konzervatorski uvjeti. Pročelnik Konzervatorskog odjela u Zadru Igor Miletić kaže kako se bivša upravna zgrada Tvornice Maraska nalazi unutar zaštićene Kulturno povijesne cjeline grada Zadra, koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

- Zgrada nije pojedinačno zaštićeno kulturno dobro te su s obzirom na gore navedeno zatraženi i izdani posebni uvjeti ovog Odjela. Po uvjetima je izrađen i potvrđen Glavni projekt sanacije i djelomičnog uklanjanja. U istim Posebnim uvjetima ovaj Odjel propisao je izradu Elaborata konzervatorsko-restauratorskih radova na pročeljima zgrade. Isti je izrađen i dostavljen te potvrđen od ovog Odjela. Po odobrenom projektu i u skladu s Elaboratom izvode se radovi, a djelatnici odjela provode konzervatorski nadzor predmetnih radova, odgovorio nam je Miletić.