Dok se čekaju konzervatorski uvjeti nakon arheoloških iskapanja na lokalitetu Barbir, gradilište Vile more u Sukošanu obišle su, kako su najavile inspekcije.

"Inspekcijski nadzor obavljen je na k.č. br. 9970/1 k.o. Sukošan te je utvrđeno da se na pomorskom dobru nalazi nasip, a radi se o materijalu iz iskopa, o kamenu, zemlji i glini. Počinitelju prekršaja izdan je prekršajni nalog i rješenje o uklanjanju nasipa sa pomorskog dobra", očitovanje je koje od inspekcije Lučke preko Ministarstva mora.  Nova je to praksa resornog ministarstva zaštite osobnih podataka onih koji napadaju pomorsko dobro koje bi trebalo biti jedna od svetinja prirodnog bogatstva Hrvatske.

Građevinska inspekcija nije naišla na ništa sporno na gradilištu. Pa čak ni ploču sa službenim podacima koji su promijenili u tome tko je investitor.

Sada je to službeno Adria Europe Borik koja je odavno oglasila prodaju Vile more u Sukošanu na svojim stranicama kao i druge slične luksuzne nekretnine u Kožinu, Privlaci i Ljupču. Međutim, prva njihova najavljena Vila Diamond na Vitrenjaku još se nije počela graditi, a već je najavljen drugi projekt stanogradnje pod nazivom Belavišta na lokaciji koju je teško prepoznati.

Projekt u Sukošanu napravila je Francesca Pisticelli Gotovina. Međutim, zbunjujuće je kad se uđe u nacrte, na jednom piše da je investitor Davor Keran, vlasnik zemljišta koji je figurirao kao investitor na građevinskoj dozvoli prije izmjena. Na drugom nacrtu je upisan Kamen Mediteran čiji su vlasnici Čirjak i Sarađen, već poznati investitori u Sukošanu.