Zadarski župan Božidar Longin potpisao je odluku o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora u ustanovama čiji je osnivač Zadarska županija.

Za predsjednika upravnog vijeća ili nadzornog odbora predviđena je mjesečna naknada od 800 kuna, a za člana 550. Do sada su naknade varirale od ustanove do ustanove, ali u načelu predsjednici su, kako smo ranije pisali, imali 600 a članovi 400 kuna. Nešto veći iznosi od 900 kuna isplaćivani su predsjednicima upravnih vijeća zdravstvenih ustanova, dok je bilo i predsjednika s tek 400 kuna.

Odluka se međutim ne primjenjuje na predsjednike i članove upravnih vijeća i nadzornih odbora ustanova i trgovačkih društava za koje je visina naknade za rad određena posebnim propisom. U Zračnoj luci Zadar predsjednik predsjednik Željko Ivković prima naknadu od 2.000 kuna, a članovi NO Cesta Zadarske županije po 1.617 kuna (25 posto prosječne neto plaće).