Lučka uprava Zadar objavila je kako je privela kraju radove koji se izvode u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke u Gaženici, a koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije, iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, i nacionalnim sredstvima.

Projekt rekonstrukcije i dogradnje ribarske luke sastojao se od tri faze. U prvoj fazi „Obala i travel lift" za potrebe servisiranja brodova, izgrađen je servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more. Plato za podizanje i spuštanje plovila smješten je na zapadnom dijelu postojeće obale. Nakon što su postavljeni kutni odbojnici i zaštitne ograde, radovi u sklopu ove faze u cijelosti su završeni.
U drugoj fazi uređeni su manipulativni i servisni prostor, interne prometnice i zelene površine. Posebna pažnja posvećena je osiguravanju prostornih, tehničkih i sanitarnih uvjeta kako bi se planirane djelatnosti mogle nesmetano odvijati.

Prometne i manipulativne površine oblikovno su podijeljene u dva dijela. Sjeveroistočni dio neposredno se nastavlja na konstrukciju istezališta za brodove. Jugozapadna cjelina organizirana je oko zgrade skladišta i pratećih objekata, a sadrži parkiralište za teretna vozila, parkiralište za osobna vozila s 30 parkirnih mjesta, manipulativni prostor za ukrcaj i iskrcaj te površinu za pranje i krpanje mreža. S okončanjem radova na horizontalnoj prometnoj signalizaciji, te završnih radova na portirnici luke, radovi u sklopu ove faze su u cijelosti završeni.

U trećoj, posljednjoj fazi, izgrađeno je skladište s pripadajućim pomoćnim objektima. Objekt skladišta sastoji se od šest jednakih skladišnih odjeljaka koji funkcioniraju kao zasebne cjeline (različiti korisnici). Namjena skladišta je skladištenje mreža, ribarskih alata, rezervnih dijelova, opreme i uređaja za ribarske brodove. Neto površina skladišta iznosi 891 m2.

Uz objekt skladišta, sa njegove sjeverozapadne strane, izgrađen je pomoćni objekt sa namjenskim prostorijama. S jugoistočne strane skladišta izgrađen je pomoćni objekt za otpad i konfiskat. U prethodnom razdoblju, na glavnom objektu u cijelosti su postavljeni krovni i fasadni paneli, dok je unutar samog objekta realizirana izvedba industrijskog poda.