Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odbilo je zahtjev za privremenim zaustavljanjem projekta izmještanja državne ceste DC306 do DC8 na području Bilog Briga u Zadru, duljine cca 2,5 kilometara, u javnosti poznatijeg kao nova zadarska zaobilaznica.

Obustavu tog 100 milijuna kuna vrijednog projekta Hrvatskih cesta inicirao je nezavisni gradski vijećnik Enio Meštrović, koji je ustvrdio kako se ne radi o zaobilaznici, jer ona ne zaobilazi ništa, već se njome samo omogućuje širenje građevinskog zemljišta koje će služiti privatnim investitorima, a ne građanima Zadra. Nakon što je inicijativu njegove nezavisne liste podržala nova većina u Gradskom vijeću, zahtjev je upućen ministarstvu, a odgovor je stigao od državnog tajnika Tomislava Mihotića.

On je istaknuo kako je od ugovorene dokumentacije dosad izrađeno idejno rješenje, koje je evaluirano kroz nekoliko varijanti.

- U konačnici je utvrđena ona konačna varijanta, a sve u koordinaciji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje i graditeljstvo. Za potrebe izrade navedenog, održan je cijeli niz sastanaka u Gradu, prilikom čega su predstavnici Odjela, na čelu s pročelnikom Darkom Kasapom, iznijeli jasan stav glede potreba lokalnog stanovništva. Investitor i projektant trase pristupili su projektiranju trase maksimalno respektirajući postojeći prostor, posebice s aspekta prometnog povezivanja postojećih i planirane prometnice, unutar za to predviđenog koridora, istaknuo je državni tajnik.

Mihotić je naglasio kako je ova prometnica već godinama iscrtana u prostornim planovima.

- Predmetni se zahvat kontinuirano planira dokumentima prostornog uređenja što je razvidno iz sljedećeg; za potrebe izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Zadarske županjie, održan je javni uvid i javna rasprava te je Plan usvojen 2014. godine. Također, u postupku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra, održan je ponovljeni javni uvid te je Plan usvojen 2019. godine, istaknuo je državni tajnik.

U nastavku odgovora naglasio je kako će javnost dobiti novu priliku za primjedbe.

- Studija o utjecaju na okoliš po svojoj finalizaciji bit će upućena u proceduru procjene utjecaja na okoliš koju provodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te će se svakako u sklopu navedenog postupka uputiti u javni uvid s pripadajućom javnom raspravom na kojoj zainteresirana javnost može iznositi prijedloge i primjedbe. S obzirom na to da je projekt u fazi stupanja na snagu pokrenutih izmjena i dopuna Prostornog Plana uređenja grada Zadra, a u cilju ishođenja Potvrde o usklađenosti sa prostorno planskom dokumentacijom, odnosno upućivanja studije o utjecaju na okoliš u proceduru, stav društva Hrvatske ceste d.o.o. kao Investitora predmetnog projekta je nastaviti s pokrenutim radnjama kako bi se izvršile sve ugovorne obveze, istaknuo je državni tajnik.

Predsjednica Kluba nezavisnih vijećnika Adela Frank rekla nam je kako je jasno da su zakasnili. Projekt je ipak pokrenut prije njihovog ulaska u Gradsko vijeće. No ono što su postigli je to da je i sam ministar Oleg Butković potvrdio kako ta prometnica nije obilaznica, već će se ona definirati kroz prostorne planove Grada Zadra i Zadarske županije, pa Frank vjeruje da će se u budućnosti ipak realizirati njihov prijedlog prema kojeg bi ona trebala ići od raskrižja Crno, preko Musapstana, iznad Bokanjca te se nadalje spuštati prema Zatonu s jedne strane, a s druge strane od Crnog do Babinduba.