Državna geodetska uprava je u Salima na Dugom otoku održala javnu tribinu na kojoj je okupljenima predstavljen projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima".

Za većinu zaštićenih područja se ne zna točno koje katastarske čestice se nalaze unutar njihovih granica i one ne postoje u službenim registrima. Zbog neutvrđenih vanjskih granica zaštićenih područja tijela koja njima upravljaju često nailaze na poteškoće tijekom sprečavanja radnji koje su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti prirode. EPPR će stvoriti preduvjete za evidentiranje u službenim registrima u svim zaštićenim područjima koja su i dio ekološke mreže Natura 2000 iz kategorije NP. Ujedno će doprinijeti jačanju svijesti javnosti omogućavanjem uvida u ažurne, točne i transparentne informacije o statusima i pravima u zaštićenim područjima.

„Državna geodetska uprava je nositelj projekta koji nosi naziv Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju u zaštićenim područjima. Na projektu od samog početka sudjeluje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, te javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima. EPPR će utvrditi jasne granice pojedinih zaštićenih područja, omogućiti njihovu vidljivost i transparentnost, a sve u svrhu učinkovitijeg upravljanja zaštićenim područjima. Državna geodetska uprava i angažirani gospodarski subjekti iz geodetske operative predano rade na ostvarenju zadanih ciljeva projekta, kao i na nizu ostalih projekata kojima je cilj digitalizacija i jednostavniji pristup geoprostornim i katastarskim podacima iz nadležnosti Državne geodetske uprave", izjavio je načelnik Sektora za katastarske izmjere i infrastrukturu Državne geodetske uprave, Nikola Vučić.

Projekt EPPR-a neće ograničavati prava vlasnika na zaštićenim područjima. Sve zakonske odredbe već se primjenjuju prema Zakonu o zaštiti prirode.

„Glavni ciljevi djelovanja Javne ustanove Park Prirode Telašćica su očuvanje raznolikosti vrsta i stanišnih tipova. Pozdravljamo sve mjere koje će unaprijediti i poboljšati postizanje ravnoteže između prirode i ljudi koji žive i rade na ovom području. Pri tome ćemo učiniti sve što je s naše strane moguće da pružimo što više informacija privatnim vlasnicima o projektu Evidentiranja posebnih pravnih režima", izjavio je ravnatelj PP Telašćica, Krešimir Rašan.

Javna tribina u PP Telašćica je ujedno i početak javnog uvida koji će trajati mjesec dana, odnosno do 28. svibnja. Svi zainteresirani u tom periodu mogu provjeriti je li njihova čestica unutar granica zaštićenog područja.

„Kada je riječ o privatnim vlasnicima i njihovim pravima i obvezama unutar zaštićenih područja treba naglasiti pravne elemente koji mogu biti od velike koristi svima koji posjeduju nekretnine na tom području. Primjerice, izvlaštenje i pravo na naknadu štete su detaljno pojašnjeni na javnoj tribini, a dostupni su i na mrežnim stranicama projekta", izjavio je voditelj projekta EPPR-a pri Državnoj geodetskoj upravi, Mladen Pandža.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u iznosu 31.173.724,75 kn, a ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kn. Projekt EPPR je započeo 1. veljače 2019., a rok za završetak je 31. prosinca 2022.