Današnjim danom objavljen je natječaj za mjesto direktorice ili direktora Turističke zajednice Grada Zadra s rokom prijave od osam dana.

Zakonska je to regulativa prema kojoj su turističke zajednice na svim razinama trebaju do kraja lipnja natječajem izabrati rukovodeće ljude na mandat od četiri godine.

Novi kandidati, uključujući i Paleku, moraju imati diplomu nedefiniranog profila, najmanje šest godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1., ili najmanje dvije godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu.

Uz znanje jednog i poznavanje još jednoga stranog jezika, to su posebni uvjeti za obavljanje poslova radnoga mjesta direktora lokalne turističke zajednice koja ostvaruje više od 1.000.000 komercijalnih noćenja godišnje. Tome treba dodati i četverogodišnji program kojeg svi kandidati moraju  predati. Turističko vijeće Turističke zajednica grada Zadra obavit će administrativnu provjeru te će obaviti razgovore na kojima bi tema trebala biti programi kandidata.

Vijeće donosi i odluku o izboru na mjesto direktora te ga imenuje a može i poništiti natječaj.
Sve su to uvjeti natječaj koji je u obliku obavijesti objavljen u Zadarskom listu a u cijelosti na internetskoj stranici TZ Grada Zadra.