Zaposlenici Gradske uprave i ustanova ipak neće uskoro sjesti u nove automobile koji su trebali biti nabavljeni kroz javnu nabavu, a prije nekoliko dana odabran je i dobavljač. Na natječaj procijenjen na 800.000 kuna, za sedam automobila, od kojih je šest bilo novih a jedan je mogao biti i rabljeni, pristigla je samo ponuda PBZ-leasinga od 753 tisuće kuna.

Međutim, tijekom otvaranja ponuda utvrđeno je da nisu ispunjeni svi uvjeti i to provjera izvornosti uveza ponude, provjera cjelovitosti uveza ponude i provjera cjelovitosti ponude.

Komisija je uputila pisani upit EOJN RH da se očituje o mogućem postajanju tehničkog kvara prilikom predaje ponude ponuditelja, a dobila je odgovor da je ponuda bila neispravna, o čemu je ponuditelj dobio obavijest putem elektroničke pošte. Iz tog razlog, iako je od strane ponuditelja predan troškovnik, zbog neispravnosti ponude EOJN RH uklanio je troškovnik i cijenu ponude.

Kako u ponudi nije bio priložen ponudbeni troškovnik, gradonačelniku Branku Dukiću predloženo je da donese odluku o poništenju postupka, a novi natječaj vjerojatno će se raspisati uskoro.