Grad Benkovac završio je prvu fazu projekta „Rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta - 1. faza" u sklopu provedbe Intervencijskog plana Grada Benkovca. 

Kako je pojasnila voditeljica projekta Marija Bešlić, radovi su se odvijali u pet grupa, ukupna duljina rekonstruiranih i izgrađenih cesta iznosi 4130 metara.

Grupa 1 - rekonstrukcija ceste L63125 koja obuhvaća Ulicu don Mate Klarića, Ulicu knezova Šubića Bribirskih, Ulicu Stjepana Radića i dio Šetališta kneza Branimira u duljini od 1100 metara. Izvodili su se radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i sustava oborinske odvodnje, rekonstrukcija vodovoda i javne rasvjete, kolnik sa obostranim nogostupima.

Grupa 2 - izgradnja Ulice kralja Dmitra Zvonimira (koja je ujedno i dio županijske ceste L63125) u dužini 870 metara. Izvodili su se radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i sustava oborinske odvodnje, rekonstrukcija vodovoda i javne rasvjete, DTK instalacija, te kolnik sa obostranim nogostupima.

Grupa 3 - izgradnja Ulice Antuna Mihanovića u dužini 680 metara, izvodili su se radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i sustava oborinske odvodnje, rekonstrukcija vodovoda i javne rasvjete, DTK instalacija, te kolnik sa nogostupom. Radovi su završeni i nakon tehničkog pregleda je ishođena uporabna dozvola.

Grupa 4 - izgradnja Velebitske ulice u dužini 580 metara, izvodili su se radovi na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i sustava oborinske odvodnje, rekonstrukcija vodovoda i javne rasvjete, DTK instalacija, kolnik sa nogostupom i parkiralište.

Grupa 5 - izgradnja ceste Miranje - kamenolom Somar - dionica u dužini 900 metara Izvodili su se radovi na izgradnji javne rasvjete i kolnika sa nogostupom.

- Grad je ovim projektom dobio moderno uređene gradske prometnice, uređenu kanalizaciju, odvodnju oborinskih voda, nogostupe i javnu rasvjetu, tako da je uz ostale investicije u javnu infrastrukturu lice grada Benkovca, kao administrativnog i kulturnog središta danas puno ljepše, kazao je gradonačelnik Tomislav Bulić.

Ugovor o sufinanciranju je potpisan 16.06.2020. između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) i Grada Benkovca. Vrijednost projekta prema ugovoru o sufinanciranju iznosi 35.004.700,07 kuna.