Na području Dikla trenutno posluju tek dva objekta trgovine mješovitom robom na malo pa je tamošnji Mjesni odbor uputio javni otvoreni poziv svim trgovačkim lancima za širenje svojih mreže objekata, s osobitim naglaskom na zapadni dio uz „stari centar" tog gradskog predjela.

Kako navodi predsjednica MO-a Martina Matešić (HDZ), Diklo je stambeno naselje s 2.000 stanovnika, poznato po velikom broju turističkih smještajnih kapaciteta u privatnom smještaju te općenito velikom broju turističkih dolazaka i noćenja tijekom cijele godine, a osobito u ljetnim mjesecima.

- Međutim, porast broja stanovnika te posjetitelja slabo prate gospodarske uslužne djelatnosti, pa tako i trgovina. Na području mjesnog odbora Diklo donedavno su djelovala tri objekta u trgovini mješovitom robom na malo, a zbog promjene vlasništva i namjene objekata u kojima su poslovali, trenutno djeluju dva objekta s velikom vjerojatnošću pada na isključivo jedan jedini objekt. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane subjekte koji posluju u djelatnosti trgovine mješovitom robom na malo da u svojim poslovnim planovima predvide širenje mreže trgovina na područje mjesnog odbora Diklo, a posebice ističemo potrebu krajnjeg zapadnog dijela mjesnog odbora, navodi Matešić u pozivu koji je rijetkost u radu Mjesnih odbora.

Matešić objašnjava kako se mjesni odbori osnivaju kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima i po svom djelokrugu ne mogu otvarati trgovine ili ugostiteljske objekte, ali mogu predlagati inicijative Gradskom vijeću.  

Ovim putem iz MO-a pozivaju i građane da im se jave ako su voljni dati u najam prostor u prizemlju svog objekta za otvaranje trgovine.