U prostorima Osnovne škole u Lisičiću u nazočnosti predstavnika Grada Benkovca, Razvojne agencije Grada Benkovca, te ostalih predstavnika javne vlasti i mještana Lisičića, održana je početna konferencija o izgradnji društvenog doma u Lisičiću u sklopu projekta „Mreža domova" koji se provodi kroz Intervencijski plan Grada Benkovca.

Na početku konferencije gradonačelnik Grada Benkovca Tomislav Bulić kazao je kako je Grad Benkovac kroz Intervencijski plan Grada Benkovca osigurao sredstva za izgradnju društvenog doma u Lisičiću vodeći brigu o potrebama lokalnog stanovništva za prostorima u kojima bi se održavale društvene, kulturne i slične javne aktivnosti građana prema njihovim potrebama. Prije samog projektiranja društvenih domova, pa tako i ovoga u Lisičiću održano je više sastanaka s predstavnicima mjesnog odbora i udruga koje djeluju u Lisičiću.

- Teško je bilo udovoljiti svim zahtjevima i željama mještana i udruga, ali vjerujemo kako smo na kraju našli kvalitetno rješenje za zadovoljavanje potreba lokalnog stanovništva i kako će ovaj društveni dom biti u punoj funkciji za različita događanja. Znamo kako zgrada sama za sebe ništa ne znači, ako joj ne udahnemo život, a to će se postići dobrom suradnjom svih čimbenika u lokalnoj zajednici, prvenstveno mještana Lisičića, rekao je gradonačelnik Bulić.

Grad Benkovac će upravljanje društvenim domom u Lisičiću i u drugim naseljima povjeriti ustanovi Pučko otvoreno učilište Benkovac, koje će upravljati i Domom kulture u Benkovcu. Gradonačelnik je naglasio kako je vrlo važno sve mještane i čimbenike društvenog života upoznati s tijekom gradnje društvenih sadržaja u njihovoj sredini, pa tako i ovaj dolazak znači blizinu i suradnju s građanima. Vjeruje kako će po završetku radova, otvaranje društvenog doma biti svečan i važan događaj za mještane Lisičića i za Grad Benkovac.

Nazočnima se obratila i Davorka Krnčević, ravnateljica Razvojne agencije Grada Benkovca i voditeljica Intervencijskog plana Grada Benkovca koja je zahvalila projektnom timu na kvalitetnom osmišljavanju prostora društvenog doma, a isto tako i mještanima koji su davali ideje kako bi dom dobio zamišljenu namjenu. Vjeruje kako će upravo mještani, posebno mladi koji su sudjelovali u planiranju sadržaja društvenog doma biti oni koji će svojim idejama organizirati aktivnosti i tako značajno obogatiti društveni život mjesta.

Po završetku obraćanja gradonačelnika i voditeljice Intervencijskog plana, voditeljica projekta izgradnje društvenog doma u Lisičiću Jelena Marić, prikazala je prezentaciju i nazočne upoznala s tijekom radova, kao i s budućim sadržajima prostora društvenog doma. Naglasila je kako radovi koje izvodi Petrim d.o.o. teku predviđenom dinamikom te da se nada završetku u zadanom roku.