Na Sveučilištu u Zadru prošle je godine akademski stupanj postiglo 23 doktora znanosti, četiri manje nego godinu ranije, te troje sveučilišnih specijalista, odnosno jedan više nego 2020.

Vidljivo je to iz izvješća kojeg je nedavno objavio Državni zavod za statistiku. U njemu je Sveučilište u Zadru ponovno istaknuto kao sveučilište na kojem su svi specijalisti zapravo specijalistice. Sve tri specijalizirale su društvene znanosti. Osim na zadarskom sveučilištu, udio od 100 posto žena među specijalistima zabilježen je još jedino na Libertas međunarodnom sveučilištu u Zagrebu, na kojem su do tog akademskog stupnja stigle četiri polaznice.

Među novim doktorima znanosti u Hrvatskoj također prednjače žene, pa je među 23 zadarska 18 doktorica. Najviše disertacija obranjenih u Zadru bilo je iz područja humanističkih znanosti (15), slijedi područje društvenih znanosti (7), dok je jedna disertacija iz interdisciplinarnog područja znanosti.

Gledajući u postocima, od ukupno 737 doktora znanosti i 521 sveučilišnih specijalista u Hrvatskoj, na Sveučilištu u Zadru doktoriralo je tek 3,1% % doktora znanosti te 0,6% sveučilišnih specijalista. Prema godinama života, najviše doktora znanosti i specijalista bilo je u dobnoj skupini 30 - 34 godine. Troškove studija za većinu njih platio je poslodavac.