SDP-ova županijska vijećnica Vedrana Mišković prošlog je tjedna sazvala sjednicu županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova na kojem su usvojen program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Županijske skupštine za 2022. godinu, prijedlog za usvajanje Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini i obilježavanje Međunarodnog praznika rada s predavanjem "Jednaka prava, jednake plaće, jednake mirovine". 

Programom su obuhvaćene mjere u svrhu podizanja svijesti o položaju žena u društvu, sprječavanju diskriminacije na temelju spola, povećanja zastupljenosti žena u predstavničkim i izvršnim tijelima te mnoge druge mjere. Jedan od koraka je i usvajanje Europske povelje o ravnopravnosti spolova koja je namijenjena lokalnim i regionalnim vlastima u Europi koje se poziva da je potpišu i time formalno javno obvežu da će slijediti načela ravnopravnosti žena i muškaraca te da na svojem području provode obveze utvrđene Poveljom.

Kako i sama Povelja kaže, ravnopravnost žena i muškaraca predstavlja temeljno pravo svih te osnovnu vrijednost svake demokracije. Kako bi se to pravo ostvarilo, mora ga se ne samo prepoznati u pravnom smislu, nego i uspješno primjenjivati na sva područja života: politički, gospodarski, društveni i kulturni.

Unatoč brojnim primjerima formalnog priznavanja i postignutog napretka, još uvijek nije ostvarena ravnopravnost žena i muškaraca u svakidašnjem životu. U praksi, žene i muškarci nemaju ista prava. Društvena, politička, gospodarska i kulturna neravnopravnost i dalje je prisutna, na primjer u vidu razlika u plaćama i političke podzastupljenosti, stoji u priopćenju SDP-a Zadarske županije.