Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave za uređenje prizemlja zgrade Mjesnog odbora Diklo za smještaj ambulante obiteljske medicine.

U prostoru se trenutno nalazi ugostiteljska oprema, šank i retro pult s pripadajućim aparatima i dvije klima jedinice i dvije klima jedinice zajedno sa većom količinom sitnog inventara koje će biti potrebno ukloniti.

Procijenjena vrijednost nabave je 199 tisuća kuna bez PDV-a, a radovi (uklanjanje inventara, rušenje pregradnih zidova i unutarnje stolarije, ugradnja vrata, nove unutarnje stolarije te izgradnja pregradnih gispkartonskih zidova) bi trebali biti završeni u roku od 60 dana od uvođenja u posao.

Rok za dostavu ponuda je 22. travnja do 13:00 sati.