Grad Zadar pokrenuo je postupak gradnje nove škole uz postojeću Šimuna Kožičića Benje. proces je započeo imenovanjem stručnog povjerenstva za javnu nabavu, a zatim i današnjom objave natječaja za izbor projektanta, što se procjenjuje na 700.000 kuna plus PDV.

Umjesto nadogradnje postojeće zgrade kreće se u gradnju sasvim nove, zasebne školske zgrade, na terenu odmah uz postojeću. Riječ je o parceli od dvadesetak tisuća četvornih metara na kojoj postojeća škola zauzima oko 6.000, dok bi se na ostatku gradila zgrada sa sportskom dvoranom, dvorištem, parkom, prostorom za izvođenje nastave na otvorenom, vježbalište, stazom za trčanje, vježbalištem, igralištem za košarku itd. Dvodijelna sportska dvorana koja se projektira zajedno sa školom služila bi i potrebama zajednice, a ne samo škole. U obuhvatu parcele planira se vanjsko igralište, parkirališni prostor i zeleni prostor školskog dvorišta.

Postojeća škola već sada ima prevelik broj učenika, pa bi nova škola bila zasebna ustanova, s ravnateljem i ostalim službama. Njezinom gradnjom učenici u postojećoj školi vjerojatno bi s tri prešli na dvije smjene, dok se u novoj planira jednosmjenski rad.

- Dugoročni plan je jednosmjenska nastava u svim zadarskim školama. Za Nacionalni plan oporavka i otpornosti pripremamo škole u Kožinu, na Crvenim kućama, a moguće i kod Bartola Kašića, uspijemo li riješiti imovinsko-pravne odnose, kaže pročelnik za odgoj i obrazovanje Joso Nekić.

Škola se gradi za 18 razrednih odjela, i to 8 odjela razredne nastave i 10 odjela predmetne nastave, a nastava bi se odvijala u jednoj smjeni. Škola bi raspolagala s 8 učionica za razrednu nastavu i 12 specijaliziranih učionica/praktikuma za predmetnu nastavu. Uz kabinete škola će imati svoju knjižnicu, zbornicu, sanitarne čvorove za učenike i nastavnike, radionicu, kotlovnicu, garderobu za učenike, dvoranu površine 1.215 m2, prostor za učenike s posebnim potrebama itd. Ukupna neto površina škole bit će 3,848 m2

Rok završetka izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta je 6 mjeseci, nakon čega bi trebala biti poznata cijena koju će Grad morati platiti za njezinu izgradnju.