Zadarska bolnica do sada je imala informatički sustav kojeg je izradio informatičar same bolnice, Ozren Pestić, koji je sustav prilagodio internim potrebama. I bio je, kažu, odličan. Ovih dana, prema informacijama iz same bolnice, vlada pravi kaos u poslu medicinskih sestara koje naručuju i liječnika koji ne mogu vidjeti nalaze, a kamoli naći povijest bolesti pacijenta.

Iz Ureda ravnatelja Bolnice na novinarski upit o teškoćama, međutim, nismo dobili konkretan odgovor. Pitali smo zbog čega je u tijeku natječaj u vrijednosti od 1.5 milijuna kuna za integraciju informacijskog sustava za upravljanje medicinskim procesima.

U odgovoru se ne navodi kako taj povijesni posao košta pet milijuna kuna (6.2 milijuna s PDV-om),  ali i kako se informatički sustav planira nadograditi za dodatnih milijun i po kuna bez PDV-a.

U cijelosti prenosimo opširan odgovor na novinarski upit iz Ravnateljstva zadarske bolnice:

„Trenutno je u provedbi najveći projekt informatizacije u povijesti OB Zadar. Naime, razvojem zdravstvene djelatnosti, uvođenje novih tehnologija u procese liječenja i dijagnostike i sve većom pojavom vanjskih servisa sa kojima se mora ostvariti interoperabilnost bolničkih informacijskih sustava uvažavajući pritom sve sigurnosne protokole nakon dužeg vremena pripreme, istraživanja domaćeg i inozemnog tržišta, te brojnih prezentacija donesena je odluka o izmjeni kompletnog informacijskog sustava bolnice.

Opća bolnica Zadar je u periodu od svibnja do rujna 2021. godine provela otvoreni postupak javne nabave (Evidencijski broj nabave 15/NVV/21) za predmet nabave: Kupovina i održavanje integriranog bolničkog informacijskog sustava. Na provedenom postupku javne nabave kao najpovoljnija je izabrana ponuda tvrtke IN2 d.o.o. s kojom je sklopljen i ugovor o nabavi usluga i robe: Kupovina i održavanje integriranog bolničkog informacijskog sustava. Ugovor obuhvaća migraciju podataka, implementaciju, kupovinu licenci i održavanje četiri godine nakon kompletne implementacije. Izabrani ponuditelj IN2 predstavlja jednu od najvećih hrvatskih IT tvrtki koja posluje na domaćem tržištu od 1992. godine. U ovom trenutku IN2 bolnički informacijski sustav (BIS) nalazi se u svim kliničkim bolničkim centrima i državnim kliničkim bolnicama te u većini općih bolnica u Hrvatskoj, čime pokriva više od 80 posto bolničkih kapaciteta Hrvatske. Tako da nabavkom novog BIS-a dobivamo sustav koji zadovoljava potrebe i puno većih i kompleksnijih zdravstvenih ustanova od OB Zadar. Sve ovo garantira sigurnost, interoperabilnost i stabilnost bolničkog informacijskog sustava.

Implementacija integriranog bolničkog informacijskog sustava u Općoj bolnici Zadar je kompleksan višemjesečni projekt koji je pokrenut tijekom listopada prošle godine. U proteklom periodu prije puštanja sustava u rad, odrađena je kompletna priprema koja je uključivala detaljnu snimku stanja trenutnih bolničkih poslovnih procesa, prenošenje podataka iz starog u novi sustav, edukacije zaposlenika po pojedinim specijalističkim područjima, sve potrebne integracije s vanjskim sustavima. Kompleksnost sustava dokazuje i činjenica da se u bolnici trenutno nalazi 50tak implementatora i isto toliko s vezom na daljinu, te da je edukaciju za rad u novom sustavu prošlo preko 900 djelatnika.

Opća bolnica Zadar će implementacijom integriranog bolničkog informacijskog sustava dobiti veliku pomoć u upravljanju medicinskim, administrativnim i financijskim aspektima bolnice. Korištenjem sustava automatizirat će se bolnički procesi, a medicinski podaci iz različitih bolničkih izvora povezati u jedinstvenu bazu podataka. Kako postoji i velika potreba za automatizacijom procesa u laboratoriju, na BIS će se integrirati i IN2 laboratorijski informacijski sustav (LIS). Time će se povećati učinkovitost laboratorijskih procesa, ubrzati obrada i doseg podataka, ali i njihova zaštita i sistemska sigurnost.

Postupak nabave koji je sad u tijeku: „Integracija informacijskog sustava za upravljanje medicinskim procesima" odnosi se na kupnju licenci, instalacija sustava, podešavanje, migraciju podataka, integraciju sa novim BIS-om, edukaciju i održavanje radiološkog informacijskog sustava (RIS-a). Nakon završetka postupka i instalacije novog RIS-a očekuje se značajno poboljšanje rada svih slikovnih dijagnostika (radiologije, ultrazvučne dijagnostike, kardiologije, patologije, te nuklearne medicine). Integracijom i stavljanjem u kompletnu funkciju novog RIS-a ostvariti će se i kompletna integracija sa postojećim PACS-om ( Picture archiving and communication system), te migracija svih medicinskih slika u CDU (Centar dijeljenih usluga) što će omogućiti primjenu telemedicine u „Cloud-u", te razna druga unaprjeđenja trenutnog načina upravljanja medicinskom slikovnom dijagnostikom kao što su AI, machine learning i sl.

Krajnji je cilj projekta informatizacije u OB Zadar je osigurati najbolju moguću podršku liječenju i njezi pacijenata te radu medicinskog osoblja, administracije i menadžmenta bolnice primjenom naj suvremenih informacijskih rješenja dostupnih u HR, te alata u procesima dijagnostike i liječenja, zaključak je posla od skoro 7 milijuna kuna bez PDV-a."