Dana 29. ožujka 2022. u dvorani Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru, održano je promotivno edukacijsko događanje projekta „ON TIME - Prevencijom i ranim otkrivanjem do učinkovitijeg liječenja raka debelog crijeva i raka dojke„ sufinanciranog iz Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020 u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Zadar.

Ista događanja održana su u Bibinjama dana 30. ožujka 2022. u multimedijalnoj dvorani Općine Bibinje te u Pakoštanima dana 31. ožujka 2022. u prostoriji Općinske vijećnice Općine Pakoštane.

Glavni cilj projekta je promicanje prevencije, rane dijagnoze i optimizacije liječenja raka debelog crijeva i raka dojke uz jačanje kvalitete javnozdravstvenih usluga, a ukupna vrijednost projekta, čija je provedba započela u lipnju 2020. godine, a završetak predviđen u svibnju 2022., iznosi 813.445,71 EUR od čega je 85% (691.428,85 EUR) EU sufinanciranje programa.

Okupljeni sudionici saznali su nešto više na temu provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva te odraditi pregled na dijagnostičkoj „pametnoj vagi", koja uz mjerenje težine analizira sastav tijela, mjeri masno tkivo, mišićnu masu, vodu i kosti te izračunava indeks tjelesne mase.

Koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke za Zadarsku županiju, prim. Ljilja Balorda dr. med. univ. mag. sanit. publ. spec. javnog zdravstva, građanima je rekla nešto više o aktivnostima Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Istaknula je, kako su programom obuhvaćene sve žene u dobi od 50 do 69 godina, a trenutno je u tijeku sedmi ciklus pozivanja na preventivni pregled. Potom je, koordinatorica Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva za Zadarsku županiju, Ana Petrić dr. med. univ. mag. sanit. publ. spec. javnog zdravstva, predstavila aktivnosti Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Naime, program je namijenjen svim osobama u dobi od 50 do 74 godina, a u tijeku je peti ciklus pozivanja na preventivni pregled, koji je započeo u svibnju 2021. Na samom kraju predavanja, posebna pažnja posvećena je podizanju svijesti građana o odazivu na spomenute preventivne preglede, ključne za prevenciju i rano otkrivanje karcinoma.

Na samom kraju događanja, okupljeni građani obavili su individualne konzultacije s koordinatoricama Nacionalnih programa te pregled na dijagnostičkoj „pametnoj vagi".