Javna ustanova Park prirode Vransko jezero raspisala je javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na vidikovcu Kamenjak na dijelu katastarske čestice 331/6 u općini Radašinovci.

Poslovni prostor namijenjen je pružanju ugostiteljskih usluga (priprema tradicionalnih jela) uz početni mjesečni iznos zakupnine u iznosu 450 kuna bez PDV-a. Trajanje zakupa prostora određeno je na dvije godine i deset mjeseci, odnosno od 1. svibnja 2022. do 28. veljače 2025. godine.

Osim što zakupnik snosi sve troškove tekućeg održavanja, obavezno će se morati pridržavati uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Parka prirode Vransko jezero. Tako ne smije uzrokovati buku veću od 40 dB i time remetiti mir, a strogo je zabranjena upotreba kemijskih sredstava ili ispuštanje tekućina kojima se može ugroziti izvornost biljnog i životinjskog svijeta, ometanje aktivnosti drugih korisnika i posjetilja te hvatanje, ozljeđivanje ili ubijanje životinja. Osim predmeta zakupa, druge prostorije na području info centra i vidikovca Kamenjak mogu se koristiti samo u prethodnom dogovoru sa zakupodavcem.

Pisane ponude moraju prispjeti najkasnije do 15. travnja, a najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja zadovoljava svim uvjetima i nudi najviši iznos zakupnine.