Zadarska županija u više je navrata tražila od države da joj prepusti vlasništvo Doma županije, uputila joj je i prijedlog sporazuma o načinu na koji bi se vlasništvo uredilo, ali na taj zahtjev do danas nitko nije odgovorio, naveo je pročelnik Upravnog odjela za javnu nabavu i upravljanje imovinom Zadarske županije Nikica Miletić, odgovarajući na pitanje vijećnika Jure Zubčića na prošloj sjednici Županijske skupštine.

- Zadarska županija pokrenula je postupak podjele imovine i uređenja međusobnih imovinsko pravnih odnosa s Republikom Hrvatskom dostavom Prijedloga sporazuma o podijeli imovine između Republike Hrvatske i Zadarske županije Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, kojim se između ostalog traži prijenos prava vlasništva zgrade Doma županije na Zadarsku županiju. Međutim nakon višegodišnje prepiske i požurnica Zadarske županije za rješavanje ovog pitanja upućene AUDIO- u, DUDDI-u i Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu državne imovine, do danas na prijedlog Zadarske županije nije odgovoreno. Županijsko poglavarstvo na svojoj 13. sjednici održanoj dana, 16. ožujka 2006. godine donijelo Odluku kojom je prihvaćen prijedlog teksta Sporazuma o podjeli imovine između Republike Hrvatske i Zadarske županije, kojim je predloženo da Zadarskoj županiji, između ostalih, pripada ova nekretnina.

Prijedlog Sporazuma o podijeli imovine dostavljen je Vladi Republike Hrvatske na usvajanje, međutim isti nije do danas prihvaćen iako Zadarska županija cijelo ovo vrijeme nastoji s Vladom Republike Hrvatske i njezinim ovlaštenim tijelima urediti međusobne imovinsko-pravne odnose, pa je tako i navedeni prijedlog Sporazuma kroz proteklo razdoblje više puta dostavljan u nadležne urede za upravljanje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave kojeg je dana 11. studenog 2016. donio Hrvatski sabor i koji je stupio na snagu 13. studenog 2016. godine ustrojeno je Ministarstvo državne imovine koje je preuzelo poslove te sva prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje imovinom.

Zadarska županija je odmah po ustrojstvu Ministarstva državne imovine, dana 1. veljače 2017. godine uputila Požurnicu u rješavanju predmeta dodjele u vlasništvo zgrade Doma županije. Dana 11. srpnja 2017. godine Zadarska županija uputila je Ministarstvu državne imovine Zahtjev za rješavanjem statusa zgrade Doma županije na adresi Božidara Petranovića 8 u Zadru, s prijedlogom prioriteta rješavanja, te je predmet označen kao apsolutni prioritet, navodi se u odgovoru pročelnika Miletića. Podsjetimo, u to vrijeme ministar državne imovine bio je Goran Marić.

- Kako Zadarska županija nakon višegodišnja traženja nije ishodovala vlasništvo nad predmetnom nekretninom, pristupilo se iznalaženju novog rješenja kojim bi se trajno riješio problem smještaja svih zaposlenika Zadarske županije i njenih proračunskih korisnika, naveo je u kronologiji pročelnik Miletić.

Zubčić je župana Božidara Longina pitao zar ga zaista nije briga za sudbinu Doma županije te hoće li zbog unutarstranačkih borbi prodati interes Županije i prepustiti zgradu Zadarskoj nadbiskupiji. Longin mu je odgovorio kako Županija nije vlasnik zgrade, kako je u tijeku proces preseljenja u zgrade nekadašnje vojarne Stjepana Radića, a kako je zgradi, koja je pod zaštitom konzervatora, potrebna i skupocjena obnova.

S obzirom da Zadarska županija i njeni korisnici u nedostatku vlastitih koriste i poslovne prostore koje nisu u njenom vlasništvu, odnosno za njih plaća zakup koji na godišnjoj razini iznose 1,4 milijuna kuna, te uvažavajući činjenicu da je od 1. siječnja 2020. godine Zadarska županija preuzela poslove Ureda državne uprave u Zadarskoj županiji, od tadašnjeg Ministarstva državne imovine zatražene su i dodijeljene tri nekretnine na adresi Ivana Mažuranića, kako bi se svi županijski odjeli, agencije i ustanove objedinili i smjestili na jednoj lokaciji.