Predsjednik Općinskog vijeća Općine Vir, Antonio Vučetić reagirao je na priopćenje općinske organizacije SDP Vir, u kojem je, kako tvrdi, izneseno niz neistina vezano za sazivanje sjednica i rad Općinskog vijeća Općine Vir.

Pojasnio je razloge zbog kojih predmetno priopćenje opovrgava u cijelosti:

- Člankom 76. stavkom 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vir propisano je da se poziv za sjednicu dostavlja članovima vijeća u pravilu pet dana prije održavanja sjednice, što podrazumijeva da se iznimno poziv za sjednicu može dostaviti vijećnicima i u kraćem vremenskom roku.

Stavkom 3. istog članka propisano je da o načinu dostave poziva i opravdanosti razloga za sazivanje sjednica u kraćem roku, odlučuje predsjednik vijeća.

U pogledu naziva sjednica predstavničkog tijela (redovita, izvanredna, tematska i sl.) ističe se da Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ne poznaje različite vrste i nazive sjednica predstavničkog tijela, već oni samo pobliže opisno označavaju o kakvoj se naravi sjednice radi.

Člankom 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi propisano je da predsjednik predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog tijela po potrebi a najmanje jednom u tri mjeseca.

Sukladno odredbi članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi način rada predstavničkog tijela uređuje se poslovnikom predstavničkog tijela.

Slijedom navedenog procedura sazivanja sjednica predstavničkog tijela, rokova za sazivanje, utvrđivanje dnevnog reda, dostave materijala i rokova za dostavu materijala za sjednice uređuju se poslovnikom o radu predstavničkog tijela.

Za Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Vir provedeno je javno savjetovanje te su na službenoj stranici objavljeni svi dokumenti vezani za predmetno savjetovanje, o čemu je prisutne vijećnike na današnjoj sjednici obavijestio pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje graditeljstvo i komunalno gospodarstvo Općine Vir, međutim za razumijevanje istog potrebna je bila volja i zainteresiranost članova SDP-a. Dakle, pročitati statut, poslovnik i otvoriti službenu stranicu Općine Vir i proučiti dokumentaciju.

Iz svega gore navedenog proizlazi da su navodi općinske i župnijske organizacije SDP-a potpuno neosnovani, što u neznanju i neinformiranosti, što u cilju dezinformiranja javnosti i pokušaju opstruiranja rada Općinskog vijeća Općine Vir.

Županijska organizacija SDP-a te lokalna organizacija SDP-a populističkim ispadima nastoje skrenuti pozornost izbornog debakla koji su doživjeli na posljednjim lokalnim izborima, kako na Viru tako i na razini Županije. A Općina Vir neće dozvoliti da se jeftini politički poeni skupljaju preko njezinih leđa već pozivamo čelnike lokalnog i županijskog SDP-a da preuzmu odgovornost za srozavanje nekad druge parlamentarne stranke na njezine najniže grane, ističe Vučetić u demantiju.