Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt evidentiranja posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima, skraćeno EPPR. 

Izazov učinkovitom i transparentnom upravljanju zaštićenim područjima RH predstavlja činjenica da njihove granice nisu prenesene na katastarske planove, što onemogućava evidentiranje zakonom predviđenih statusa i prava u službenim registrima (katastar i zemljišne knjige) kao ni predstavljanje transparentnih podataka o zaštićenim područjima široj javnosti.

Provedbom projektnih aktivnosti izradit će se geodetsko-tehnička dokumentacija koja je neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Za geodetske podloge PP Telašćica javna tribina će se održati 28. travnja u Salima, na adresi Sali X 1, s početkom u 11 sati.

Ukupna vrijednost projekta je 36.674.970,00 kuna, a iz Kohezijskog fonda EU projekt je sufinanciran u iznosu od 31.173.724,75 kuna. Razdoblje provedbe projekta je 47 mjeseci (1. veljače 2019. - 31. prosinca 2022.).