Grad Zadar na svojim mrežnim stranicama objavio je kako je isplaćena stipendije za 115 novih korisnika na koje su ostvarili pravo putem provedenog natječaja za školsku/akademsku 2021./2022. godinu. Na natječaj je pristigla 251 prijava, od toga 33 prijave za 15 učeničkih stipendija, 25 prijava za 15 učeničkih stipendija namijenjenih strukovnim zvanjima, 88 prijava za sveukupno 40 (redovnih i deficitarnih) stipendija za studente prvih godina studija, 105 prijava za sveukupno 45 (redovnih i deficitarnih) stipendija za studente viših godina.

Nastavljena je i dugogodišnja suradnja s OTP bankom d.d. te je pravo na stipendiju studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja ostvarilo 14 kandidata od prijavljenih 26. I ove stipendije su također isplaćene ovogodišnjim korisnicima.

U suradnji s Inovativnim Zadrom d.o.o. Upravni odjel za odgoj i školstvo krajem 2020. godine pokrenuo je izradu digitalne usluge za korisnike stipendija Grada Zadra u cilju transformacije poslovanja te se time uključio u trend „poslovanja bez papira".

Usluga „e-stipendije" prvi put je primijenjena na natječaju za stipendije Grada Zadra u školskoj/akademskoj 2021./2022. godini koji je bio otvoren u prosincu 2021.

Digitalizacija sustava stipendija Grada Zadra omogućila je automatizaciju i poboljšanje poslovnih operacija, procesa i aktivnosti iskorištavanjem digitalnih tehnologija, te lakšu i bržu dostupnost sustava stipendija svojim krajnjim korisnicima, učenicima i studentima, koji se služe suvremenim tehnologijama.