Gradsko vijeće prihvatilo je nakon višemjesečnog ping-ponga incijativu kluba vijećnika Enija Meštrovića da Grad Zadar uputi inicijativu za promjenu Prostornog plana Zadarske županije, kojom će se zaustaviti projekt gradnje prometnice iznad Ulice Hrvatskog sabora, kojom su Hrvatske ceste planirale rasteretiti promet od Supernove prema zapadu grada. Prijedlog je na Gradskom vijeću bio krajem prošle godine, ali nije prošao jer su ga odbili vijećnici SDP-a, kojima Meštrović tada nije podržao sve amandmane.

Meštrović je ustvrdio kako se ne radi o zaobilaznici, jer ona ne zaobilazi ništa, već se samo omogućuje širenje građevinskog zemljišta, da bi se ona ponovno spustila natrag i stvorila prometni čep na drugom mjestu.

- Dobili smo samo šire građevinsko područje koje će služiti privatnim investitorima a ne građanima Zadra, poručio je Meštrović.

Poziciju HDZ-a branili su Bruno Milin, Ante Kolega i gradonačelnik Branko Dukić, koji su bili protiv prijedloga. Sadašnje stanje je neodrživo, rekao je Milin, jer "zaobilaznica" ima bezbroj "uboda" sa sporednih cesta i po svojoj propusnosti više ne može imati status državne ceste. Ovim zahvatom, s deniveliranom prometnicom kod Supernove, od koje bi jedan krak vodio prema gradu a drugi prema Ninu, propusnost do Predvojničke bi se utrostručila. Kolega je podsjetio kako je Zadar nekada imao samo kilometar četverotračne ceste na Bulevaru, a u ovoj državi probijene su prema Crnome i Bibinjama.

- Ova ulica također traži četiri trake, s kim god se razgovara kaže kako je nemoguće napraviti na sadašnjoj trasi Ulice Hrvatskog sabora, jer je previše toga izgrađeno. Ovo je moderna četverotračna cesta s tri rotora, dva podvožnjaka i jednim nadvožnjakom. Što se tiče pretvaranja poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, u Zadru više nema dovoljnog građevinskog zemljišta, ruše se kuće da bi se gradile zgrade, što znači da nama treba još prostora, rekao je Kolega.

U otvorenoj raspravi s vijećnicima gradonačelnik Dukić iznio je svoje viđenje ove inicijative, ali i svih odluka koje su jučer donijeli vijećnici, uključujući skidanje izmjena prostornih planova za Kožino i širenje TŠC-a.

- Zaustavit ćemo škole, dvorane, sad ćemo zaustavi i ceste. Ako ćemo shvatiti širinu i razvoj grada, Enio to nije ono što mislite da jest. Tamo nisu samo polja Bokanjana, tamo su polja otočana, Stanaraca, Crnjana, Arbanasa. Zašto vi želite obezvrijediti moje zemljište? Ja tamo imam malo zemlje, vjerojatno ću zasaditi krumpir, neću graditi kuću, ali u budućnosti tamo će nešto biti, nešto što Gradsko vijeće jednog dana odluči. Mali čovjek koji ima tamo malo polja, zašto njegova nekretnina ne bi vrijedila više?, upitao je na početku Dukić, sugerirajući kako je taj prostor već zacrtan kao onaj koji će jednoga dana biti građevinski. Recimo realno: u kojem pravcu će se grad širiti? I kako graditi? Je li ispravno da se grad širi? Ima grešaka, bilo ih je, ispravljamo ih, grad će se razvijati s nama i bez vas, ići će naprijed. Ali kad jednom shvatite da Kožinu treba škola, ili školi dvorana, shvatit ćete da se zaustavljali grad, rekao je Dukić.

- Tom zaobilaznicom prolazi 17.00 vozila svakog dana. Svatko od vas ima dva auta, i ja ima, dobro sad ne... Prolazite tuda, po jedan je u autu, navikli smo da svatko vozi svoje auto. Ne možemo napraviti četverotračnu cestu na mjestu zaobilaznice jer bismo porušili kuće. Uski trotoar kod Poliklinike imamo jer se nije planiralo unaprijed, a sad imamo jedinstvenu priliku uz pomoć Hrvatskih cesta planirati prometnicu za budućnost. Zaustavili ste i prodaju zemljišta HAK-a. Tih osam milijuna kuna je uklopljeno proračun, nekome ćemo morati skinuti. Izglasat ćete kako ste odredili ali preuzimate odgovornost, rekao je Dukić, koji je nakon rasprave s vijećnicima napustio vijećnicu, pa tako nije bio na posljednjoj točki o Domu županije.

Ante Rubeša začudio se kako to Hrvatske ceste, koje su osjetile gušenje na zaobilaznici, nisu osjetile gušenje koje su izazvale između Poliklinike i bolnice, zamijenivši kvalitetno rješenje kružnog toka pustim semaforima i uskim trotoarom.

- U Belafuži ste nasadili zgradu sa 96 stanova koju okružuje cestica, na kojoj se ne može mimoići auto i bicikl. Devastirali ste jedino svetište u gradu Zadru s dozvolom gradnje te mamutice, mastodonta, bez koridora ne za nogostup i biciklističke staze, nego za mimoići dva automobila. Kako se ne može proširiti zaobilaznica, može se nasuti s donje strane, ali vi dižete ruke kako vam naloži onaj tko god dođe u ovaj grad, odgovorio je Rubeša. U konačnici akt je prihvaćen većinom glasova, uz protivljenje vijećnika HDZ-ove koalicije.