U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan" u Strukovnoj školi Vice Vlatkovića Zadar je postavljeno šest vjetrogeneratora sa snagom 1 kw sa vertikalnom osovinom i tri lopatice.

Navedeni vjetrogeneratori imaju dvostruku ulogu: proizvodnja električne energije za potrebe škole te edukacija učenika za proizvodnju električne energije iz snage vjetra, izvijestili su iz škole na društvenim mrežama.

Više informacija o projektu dostupno je na https://www.budispreman.com/.