U dvorištu Muzeja antičkog stakla prošlog je tjedna zasađeno 10 novih crnika na mjestima gdje su se ta stabala posušila prije desetak godina.

U Upravi MAS-a dugo su čekali da im Grad preko Nasada kupi nova stabla koja su bila dio projekta uređenja zgrade i samog okoliša. Napokon je to pošlo za rukom ravnatelju MAS-a, Hrvoju Manenici. Crnike su zasađene u sklopu ugovora o održavanju kojeg imaju s Nasadima koji mjesečno održavaju zelenu površinu.

Kroz to će se, prema riječima direktora Nasada Josipa Krnčevića, amortizirati kupovina stabala. Ona su također iz Italije, ali su im u Nasadima zamijenili zemlju kako bi izbjegli mogući uzrok bolesti kod sušenih crnika. Iz istog kontigneta već su na rivi zasađene crnike koje se dobro drže, ističe direktor Nasada kao i zadovoljstvo s ovima kod MAS-a. One postaju dio drvoreda crnika na Muraju. Zato su bile i dio projekta arhitekta Branka Silađina koji je, nažalost ostavio trajni pečat sa staklenom nadogradnjom MAS-a.

Krošnje crnike bi u dogledno vrijeme trebale promijeniti tu vizuru. Kao i skoro uređenje željezne ograde na ulazu u MAS kao završno uređenje na održavanju Muzeja koji je izgrađen sad već davne 2009. godine. Crnike su najljepši dar za skori rođendan Muzeja na Muraju, a četitke na račun Manenice.