Jedina i valjana ponuda Block -projekta od 198 tisuće kuna bez PDV-a, odnosno 247.500 kuna s uračunati porezom izabrana je odlukom Gradonačelnika za IV. po redu izmjene Plana Punta Skale.

Radi se Izmjenama i dopunama DPU-a turističkog naselja Punta Skala i zone stanovanja, koje je od samog početka radio arhitekt Željko Predovan, vlasnik Block projekta.

Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna Plana donesena je u svibnju 2020. godine te da će vlasnik Punta Skale u cijelosti snositi troškove izrade. Izmjene Detaljnog plana uređenja, pisalo je u toj odluci, rade kako bi se omogućilo „kvalitetnije funkcioniranje turističkog naselja te redizajnirati njegov dio kako bio se zadovoljili novi trendovi u turizmu".

To znači: korekciju prometnog rješenja, preraspodjelu sadržaja unutar gradivih površina, omogućavanje novih pratećih sadržaja u funkciji ugostiteljsko-turističke namjene tipa Aqua - park, ugostiteljski sadržaji, bazenski sadržaji i sl.