Povjerenstvo za sukob interesa naložilo je ravnatelju Javne ustanove Natura Jadera da upravljanje svojim obrtom povezanim s lovstvom Per-Dix prebaci na poslovođu, kako ne bi prekršio članak 18. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

Mišljenje o tome može li biti vlasnik obrta uputio je sam Perić, nakon promjene Zakona i obveze prijave imovine u imovinske kartice. On je u srpnju prošle godine osnovao obrt za „lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima" Per-Dix. Objašnjava kako se radi o poslovima vezanima za provođenje lovno-gospodarske osnove, programa zaštite divljači i sličnog, a takvu dokumentaciju moraju donijeti općine, lovačka društva...

- Programe moraju pisati stručne osobe, a kako sam ja kvalificiran za to htio sam se baviti i time. To ne uzima puno vremena, niti se radi o nekoj zaradi, 20 do 30 tisuća kuna godišnje. Ipak, htio sam provjeriti mogu li istovremeno biti vlasnik takvog obrta, s obzirom na svoju dužnost ravnatelja javne ustanove, kaže Perić.

Povjerenstvo je dalo mišljenje da Perić može biti vlasnik obrta za lov i uslužne djelatnosti povezane s lovom, ali sukladno odredbi članka 18. stavka 1. ZSSI-a ne može tijekom obnašanja navedene javne dužnosti obavljati poslove upravljanja tim obrtom, te je dužan poslove upravljanja prenijeti na poslovođu. Povjerenstvo je također ukazalo obvezniku da je prilikom podnošenja godišnje imovinske kartice dužan prijaviti vlasništvo nad obrtom i dobit ostvarenu obavljanjem navedene samostalne djelatnosti.