U petak, 4. ožujka od 12 do 14 sati u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Novi kampus) održat će se okrugli stol pod imenom "Digital Cultural Politics: From Policy to Practice and Back".

Na temu aktualnih digitalnih kulturnih politika u kontekstu pojave i porasta ekonomskog i kulturnog značaja tzv. novih digitalnih platformi govorit će: izv. prof. dr. sc. Bjarki Valtysson, Sveučilište u Kopenhagenu, izv. prof. dr. sc. Aleksandar Brkić, Goldsmiths, Sveučilište u Londonu, doc. dr. sc. Krešimir Krolo, Odjel za sociologiju, Sveučilište u Zadru i dr. sc. Paško Bilić, Odjel za kulturu i komunikacije, IRMO.

Okrugli stol moderirat će dr. sc. Jaka Primorac s Odjela za kulturu i komunikacije (IRMO), a uvodnu riječ održat će izv. prof. dr. sc. Valerija Barada, pročelnica Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru te dr. sc. Marija Šarić, voditeljica Hrvatskog sociološkog društva - Podružnice Zadar.