Policijska uprava zadarska provodi akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila na odabranim lokacijama u prometu. Navedeni 24-satni nadzor na području Policijske uprave zadarske provesti će se u četvrtak, 24. ožujka u vremenu od 00.00 do 24.00 sati.

Za provođenje nadzora odredit će se veći broj promjenjivih lokacija na kojima će se rasporediti policijski službenici koristeći sve raspoložive uređaje za nadzor brzine.

U odabir lokacija mogu se uključiti i sami građani sa svojim prijedlozima, koji će se uzeti u obzir imajući u vidu prije svega specifičnost i mogućnosti vršenja nadzor brzine na predloženim lokacijama.

Od 1. do 10. ožujka 2022. godine građani mogu predlagati lokacije na području Policijske uprave zadarske, a za koje smatraju da je potrebno nadzirati brzinu prometa. Svoje prijedloge s naznakom „Prijedlog lokacije nadzora brzine", građani mogu dostaviti na mail adresu [email protected]

Svi pristigli prijedlozi građana će se analizirati, nakon čega će biti izabrane lokacije pogodne 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila.

U cilju veće sigurnosti prometa, policija i dalje poziva na pojačan oprez uz dosljedno poštivanje prometnih pravila i propisa.