Državna komisija za kontrolu javne nabave odbila je žalbu tvrtke Ceste Zadarske županije koja je tražila poništenje odluke o odabiru njihovih konkurenata, varaždinskog Colasa, splitskog Prvog treptača i zadarskog Filiusa, za dvogodišnji posao održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Nastavak je to zavrzlame koja se vuče još od travnja prošle godine, kada je objavljen natječaj za taj posao procijenjen na 50 milijuna kuna. Dosadašnji koncesionari Ceste Zadarske županije dostavile su ponudu od 62,5 milijuna kuna i time ispali puno skuplji od konkurenata koji su javili s ponudom u iznosu od 48,6 milijuna kuna. Županijska uprava za ceste ponudu CZŽ-a ocijenila je neprihvatljivom jer prelazi osigurana sredstva, dok je drugu ponudu dva puta odbila zbog neregistriranih vozila i, po njima, nedovoljnog broja cestara. No kako stavke u natječajnoj dokumentaciji nisu bile dovoljno definirane, Državna komisija za kontrolu javne nabave dva puta je stala na stranu Zajednice ponuditelja koja je žalbama postupak vraćala na donošenje nove odluke o odabiru. ŽUC se zbog toga obratio i Visokom upravnom sudu no on je odbio njihov zahtjev za poništenjem rješenja Državne komisije, stoga im nije preostalo drugo nego da prihvate ponudu Filiusa i partnera. Kad su to učinili, javile su se Ceste Zadarske županije osporavajući razlog odbijanja njihove ponude.

U odgovoru na žalbu iz ŽUC-a su istaknuli kako su u cijelosti postupali u skladu s prethodnim rješenjima ovog tijela, dok su Filius i partneri osporavali pravni interes CZŽ-a. Prema rješenju Državne komisije, njihova je žalba stigla prekasno.

- Neosporavajući razlog svog odbijanja već nakon donošenja prve odluke o poništenju, žalitelj je u ovom postupku zakasnio s osporavanjem tog razloga. Navedeno stoga što se osnova za odbijanje njegove ponude nije mijenjala te mu je razlog bio poznat već prilikom dostave prve odluke o poništenju. Državna komisija postupa u granicama žalbenih navoda, a po službenoj dužnosti pazi na postupovne pretpostavke i osobito bitne povrede. Stoga, budući da je odluka naručitelja kojom je ponuda žalitelja odbijena već bila predmet žalbenog postupka, ovo državno tijelo nije ovlašteno kontrolirati činjenično i pravno stanje koje je bilo predmetom prethodne žalbe u istom postupku javne nabave, navodi se u rješenju Državne komisije kojim je potvrđena odabir Filiusa i partnera za održavanje oko 1200 kilometara cesta.

Iako protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, nije isključeno kako stvar još nije gotova jer CZŽ može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom. U trenutku kad se potpiše ugovor s Filiusom i partnerima, koji su im oduzeli i posao na gradskim prometnicama, ŽUC će sa Cestama Zadarske županije sporazumno raskinuti ugovor koji je produžen upravo zbog ove zavrzlame.