U utorak, 22. veljače u prostorijama Vatrogasne zajednice Zadarske županije i u srijedu, 23. veljače u prostorijama Općine Sali bit će prezentirana oprema nabavljene u skiopu projekta „PEPSEA - Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from Pollution".

Organizator dogaclanja je Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, vodeći partner na projektu PEPSEA. Uz Agenciju ZADRA NOVA partneri na projektu su: Consorzio Futuro in Ricerca, Jadranski edukativno-istraživački centar za reagiranja na iznenadna onečišćenja mora - ATRAC, Splitsko-dalmatinska županija, Šibensko-kninska županija, Agenzia regionale per la Protezione dell`Ambiente del Friuli Venezia Giulia, Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po i Camera di Commercio di Bari. Projekt PEPSEA ukupne vrijednosti 2,9 milijuna eura sufinancira se kroz Program interreg V-A Italija-Hrvatska.

Cilj projekta je povećati stupanj zaštite mora i priobalja od onečišćenja s brodova, platformi i kopnenih izvora onečišćenja te zaštititi način života stanovništva uz obalno područje Jadranskog mora i očuvati biološku raznolikost Jadranske regije. U sklopu projekta nabavljena je oprema za preventivno, intervencijsko te sanacijsko djelovanje u slučaju iznenadnih onečišćenja mora na području Zadarske županije. 

Tematska oprema nabavljena iz projekta PEPSEA pianira se prenijeti u trajno vlasništvo na Vatrogasnu zajednicu Zadarske županije.