Već smo najavili kako će zbog rasta cijene energenata Opća bolnica Zadar i ŠC Višnjik imati višemilijunska proračunska probijanja u ovoj godini. Manji subjekti koji su pod Zadarskom županijom poskupljenje neće osjetiti, a koji je tome razlog objasnio je na sjednici Županijske skupštine župan Božidar Longin.

- Istina je da većina naših korisnika, škole i bolnice, kao energente koristi električnu energiju i lož ulje, te se sredstva za plaćanje tih troškova osiguravaju u proračunu Zadarske županije. Većih posljedica neće biti jer je Zadarska županija 2020. godine provela zajednički postupak javne nabave električne energije kako u za svoj račun tako i za račun svojih proračunskih korisnika. Ugovor o isporuci električne energije sklopljen je na četiri godine i traje do 2024. godine i u njemu je ugovorena klauzula da je cijena isporuke električne energije nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja ugovora, rekao je župan.

Zadarska županija provela je i objedinjenu nabavu loživog ulja za potrebe Zadarske županije i njenih korisnika, također na četiri godine, a ugovor vrijedi do 2023. U tom ugovoru nije moguće fiksirati cijenu, ali s obzirom na ugovorenu količinu na godišnjoj razini ostvare se uštede do pola milijuna kuna.

- Ovdje se pokazala opravdanost formiranja Odjela za javnu nabavi i upravljanje imovinom, jer preko njega kontinuirano provodimo objedinjene zajedničke nabave za sve svoje proračunske korisnike, od nabave energenata, poštanskih usluga, usluga fiksne telefonije, interneta, osiguranja, deratizacije i dezinsekcije i sl. U zadnje četiri godine provedeno je takvih nabava u vrijednosti preko 110 milijuna kuna, a nakon provedenih postupaka ostvarena je ušteda od 8 milijuna kuna, rekao je Longin.