Hrvatsko geografsko društvo - Zadar u partnerstvu sa Sveučilištem u Zadru nositelj je projekta „Dostupnost javnih usluga i zelenih površina za ranjive skupine (DORAS)" financiranog od strane Europskog socijalnog fonda u okviru instrumenta UP.04.2.1.11. "Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice", izvijestili su sa Sveučilišta.

Potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Hrvatskom geografskom društvu - Zadar osiguran je iznos od 443.857,38 kuna za provedbu projektnih aktivnosti u trajanju od 18 mjeseci. Od tog iznosa 85 posto se financira sredstvima Europske unije, a preostali iznos iz državnog proračuna.

Ciljevi projekta su jačati kapacitete HGD - Zadar u lokalnoj zajednici za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima, podizati razinu svijesti stanovnika lokalne zajednice te izraditi višekriterijski GIS model dostupnosti radi postizanja jednakih mogućnosti i nediskriminacije.

Dosadašnja istraživanja potvrdila su da su neadekvatna infrastruktura, nedostatak specijaliziranog pristupa i nedostatak informacija osnovni problemi u prostoru za ranjive skupine, posebice za osobe s invaliditetom, što utječe na smanjenje kvalitete života u lokalnoj zajednici. Primjenom ANGSt (Accessible Natural Greenspace Standard) metodologije za vrednovanje dostupnosti, kojeg slijede i zemlje članice EU, nastoji se pomoći lokalnim vlastima u razvijanju strategije za unaprjeđenje upravljanja zelenim površinama. Budući da ovi standardi do sada nisu primjenjivani u Hrvatskoj, a pokazali su se opravdanima i svrhovitima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19, kada je stanovništvu postala važna veličina zelene površine (radi postavljenih zdravstvenih mjera) i udaljenosti od vlastitog doma (radi ograničenja kretanja), ovim se projektom to nastoji promijeniti.

Projektnim aktivnostima na temelju sugestije odabranih ranjivih skupina i izrađenih modela identificirat će se problemi/potrebe unutar područja istraživanja glede dostupnosti i opremljenosti javnih usluga i zelenih površina, izvršit će se analiza te predložiti mjere i rješenja. Projektne aktivnosti uključuju izradu baze urbanog zelenog katastra za grad Zadar, izradu GIS baze podataka prometne infrastrukture, izradu modela dostupnosti, predlaganje optimalne lokacije za uređenje sadržaja i infrastrukture unutar zelenih površina za osobe s invaliditetom, evidentiranje potrebnih sadržaja unutar zelenih površina, provođenje ispitivanja javnog mnijenja, prikupljanje podataka snimanjem iz zraka, izradu WebGIS aplikacije, izradu priručnika, provedbu radionica i slično. U projektne aktivnosti bit će uključeni članovi HGD - Zadar, profesori i studenti Odjela za geografiju, članovi Laboratorija za geoprostorne analize, volonteri te pripadnici ranjivih skupina (osobe s invaliditetom, umirovljenici, djeca i trudnice).

Budući da ove godine HGD - Zadar i Sveučilište u Zadru obilježavaju 25 godina uspješne suradnje kroz brojne aktivnosti vezane za promoviranje svih segmenata geografske znanosti i struke, potpisivanje Sporazuma o partnerstvu kojem su nazočili rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, voditeljica Ureda za znanost, projekte i transfer tehnologija Irena Kozulić, predsjednica HGD - Zadar doc. dr. sc. Jadranka Brkić - Vejmelka i voditeljica projekta doc. dr. sc. Silvija Šiljeg, nastavak je dugogodišnje suradnje.