Na službenim stranicama Parka prirode Telašćica objavljen je Javni poziv za dostavu ponude za dodjelu koncesijskog odobrenja za organizaciju brodskog prijevoza posjetitelja u svrhu posjećivanja "Parka prirode Telašćica". Rok za predaju zahtjeva je 30 dana od dana objave.

Novčana naknada za cijelu 2022. godinu obračunava se prema duljini svakog pojedinog plovila s kojim će se obavljati djelatnost za koju se daje koncesijsko odobrenje i to: za plovila do 17,99 metara: 1.000 kuna bez PDV-a, a za plovila od 18 metara 1.400,00 kuna bez PDV-a.

Novčana naknada za cijelo obračunsko razdoblje naplaćuje se jednokratno, a plaća se po računu kojeg Javna ustanova „Park prirode Telašćica" ispostavlja na temelju dodijeljenog koncesijskog odobrenja. Račun je plativ u roku od 8 dana od njegova primitka na račun Davatelja koncesijskog odobrenja.

Brodovi se moraju pridržavati udaljenosti od najmanje 100 metara od Zone stroge zaštite, koja je označena tamnozelenom bojom na karti.