Liječnik specijalist radiologije, dr. Damir Kasap više nije voditelj Odjela za kliničku radiologiju, a od 1. ožujka niti zaposlenik zadarske bolnice.

On je izabran za rukovoditelja poliklinike Marin Med koja je ugovorom o najmu uselila u Polikliniku zadarske bolnice.

Poliklinika će se otvoriti 1. svibnja za pacijente, doznajemo od dr. Kasapa koji je za sada jedini zaposlenik. Na razgovoru za to mjesto bilo je više kandidata. Trajao je pet sati, doznajemo od dr. Kasapa kojeg smo pitali hoće li biti zapošljavanja još liječnika iz zadarske bolnice. Vlasnicima je, ističe dr. Kasap, predložio dva koncepta kadrovske ekipiranosti s kojom će poliklinika Marin Med izaći na tržište.

Radi se o privatnom zdravstvu koje će kao i sve ambulante i poliklinike u neposrednom susjedstvu Poliklinike konkurirati Bolnici na način da se brza zdravstvena usluga plaća i da postoji izbor liječnika.

Poliklinika Marin Med započela s radom 2012. godine u Dubrovniku, a pokriva i bokokotorsko područje. Prve tri godine radili su u sklopu OB Dubrovnik gdje su osnovali Odjel pomorske medicine. Taj odjel i dalje postoji u dubrovačkoj bolnici, a Marin Med je, kaže i dr. Kasap, došao na razinu bolnice koja im još uvijek djeluje u Općoj bolnici.

Dr. Kasap odlazi iz zadarske bolnice nakon 19 godina. On je bio specijaliziran za UZV dojke za koje su svuda u bolnicama nenormalno duge liste čekanja.

- Manje stresa zbog dežurstava, kazat će, kada smo ga pitali za razloge odlaska.
Puno ih je prvenstvo u lošim uvjetima bolničkog sustava u kojima neke stvari poput traženja da se otvore specijalizacija, nije bilo moguće ostvariti, kazao nam je među ostalim dr. Kasap.

Prije dvije godine odobrena je specijalizacija, a onaj koji ju je dobio odlazi po programu na specijalistički dio programa u Zagreb.

Pitanje je hoće li se vratiti ili kada dođe, opet odlaze, takva je nažalost praksa.

Sada je situacija na Odjelu za kliničku radiologiju, koji je uz laboratorij baza za dijagnostiku, takva da od 12 specijalista, dio njih zbog zdravstvenih razloga te porodiljinog, ne može raditi.

Kupnja medicinskih uređaja bez stručnog kadra nije na korist pacijentima, davno se to dalo do znanja SDP-ovom ministru zdravstva Rajku Ostojiću kada se pohvalio da će zadarskoj bolnici Država kupiti prvi UZV.