Zajednica Talijana Zadar organizira online tečaj talijanskog jezika koji će se odvijati u malim grupama u realnom vremenu. 

Tečaj se provodi na interaktivan način, što podrazumijeva aktivno sudjelovanje polaznika i profesora na nastavi kao da se nalaze u stvarnoj učionici. Polaznici prate nastavu u virtualnoj učionici sa našim profesorima talijanskog jezika, a program je prilagođen uzrastu polaznika. 

Kako bi pohađali ovaj tečaj, polaznicima je potrebno osobno računalo, pristup internetu i e-mail adresa. Tečaj se odvija preko ZOOM platforme koja je jako jednostavna za korištenje. Jednim klikom na link koji se dobije putem e-maila, polaznici su odmah preusmjereni u svoju virtualnu učionicu.

Svi potrebni materijali biti će dostupni u digitalnom obliku, te ukoliko polaznik nije u mogućnosti biti prisutan na određenom satu, profesor mu može naknadno poslati odrađeno gradivo.

Fond sati : 30 sati
Cijena: 500 kn po polazniku
Dinamika održavanja: 2x tjedno po 60 minuta
Udžbenik: Nuovo Espresso 1
Prijave i početak: 15. veljače (ili ovisno o broju prijavljenih polaznika) preko ZOOM-a
Broj grupa: 2 - početnici i nastavljači

- Zbog pandemije koronavirusa prešli smo na učenje na daljinu putem interneta, a nastava na internetu danas je postala uobičajena praksa. Međutim i dalje neki od nas preferiraju klasičan oblik nastave. Čim nam dopuste prilike, planiramo se vratiti u prostorije naše Zajednice, te ponuditi i mogućost nastave uživo, poručili su iz Zajednice Talijana Zadar.