Osnovna škola  Sv. Filip i Jakov naručila je izradu idejnog i glavnog projekta izgradnje školskog sportskog igrališta a trošak izrade projektne dokumentacije u iznosu 114.700,00 kuna snosit će Općina.

Igralište će se prostirati na 5100 metara kvadratnih školskog zemljišta sjeverno u odnosu na školsku zgradu.

Riječ je o polivalentnom igralištu koje će sadržavati malonogometno, košarkaško i rukometno igralište s igralištem za odbojku. Zatim, stazu za trčanje, zaletište za skok u dalj s jamom te vježbalište sa spravama.

Programom idejnog arhitektonskog projekta se predviđa izgradnja igrališta sa sjeverne strane postojeće škole, na lokaciji karakteriziranoj visinskom razlikom od 5m u smjeru sjeveroistok-jugozapad. Zbog karateristika terena predlaže se funkcionalna podjela na tri platoa na različitim visinama koji postepeno savladavaju postojeću visinsku razliku terena.

Kako bi se smanjio vizualni impakt potpornih zidova, formiraju se tribine koje omogućavaju korištenje visinskih razlika, te svojim dizajnom uvode i element zelenila na novo igralište.