Općina Preko poziva tamošnje udruge da se prijave za financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama od interesa za opće dobro.

Za njihove aktivnosti iz područja sporta, kulture i zdravstvo i socijalne skrbi u ovogodišnjem proračunu osigurano je 396.500 kuna, isto kao i lani.

Od toga najviše je sredstava (186.500 kuna) rezervirano za kulturne manifestacije, dok na na sportske programe otpada 181 tisuća kuna. Ostatak u iznosu od 29 tisuća kuna ide udrugama koje provode projekte iz područje zdravstva i socijalne skrbi.

Rok je za prijavu je ponedjeljak, 11. ožujka do 15 sati.