Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine naložilo je još jedno vještačenje troske odložene u Crnom brdu u Biljanima Donjim, čiji se rezultati očekuju u sljedećem mjesecu. Ako nalaz vještačenja pokaže da se troska može koristiti u građevinarstvu tražit će se kupac koji će ju koristiti, a ako se pokaže da nije upotrebljiva onda će Crno brdo sanirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, izvijestila je ravnateljica Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom pri ovom ministarstvu Anamarija Matak.

Na problem odložene troske upozorila je na posljednjoj sjednici Županijske skupštine Vedrana Mišković , ali i Europska komisija koja je zbog Crnog brda tužila Hrvatsku Europskom sudu pravde i tu tužbu dobila. Sud u presudi navodi kako Hrvatska nije poduzela sve mjere da se gospodarenje troskom provodi tako da se ne ugrožava zdravlje ljudi i šteti okolišu te da nije ispunila svoje obveze jer je smatrala da je troska odložena u Biljanima Donjim nusproizvod. Sud je odlučio i da se troska treba smatrati otpadom te da Hrvatska nije poduzela mjere da tvrtka koja je "ima u svom posjedu obradi sama ili da obradu povjeri drugome".

Peripetije oko toga je li troska nastala sanacijom TEF-a građevinski materijal ili otpad traju još od 2011. godine, kada je po dojavi novinarke Zadarska županija reagirala prijavom Ministarstvu. Odložena feromanganska troska potječe s lokacija bivše Tvornice elektroda i ferolegura d.d. Šibenik koja je prestala s radom 1994. TEF je s društvom MLM GROUP koja je izdvojeni metal (feromangan) izvela u inozemstvo, a ostatak tzv. "kameni agregat" odvela u Biljane Donje. MLM je u nekoliko navrata prodalo manje količine agregata (društvima Colas, Eurco, Strabag, Građevno).

Ministarstvo gospodarstva 2018. godine je ocijenilo kako se troska smatra mineralnom sirovinom te ju je ustupilo Ministarstvu obrane radi nasipanja u vojnom dijelu Zračne luke Zadar. Međutim, ovaj projekt nije realiziran te je utvrđena dopunska opcija korištenja u svrhu sanacije otvorenih površinskih kopova koji se nalaze blizu lokacije Biljani Donji, no i to je propalo. Nakon aktualne inspekcije konačno će se utvrditi udovoljava li ova sirovina normama za proizvode u građevinarstvu.

- Rezultati navedenog vještačenja očekuju se u ožujku 2022. godine, a sadržavat će izvještaj o izradi betona i ocjenu svojstava betona izrađenog od troske kao agregata te ocjenu mogućnosti uporabe odložene troske kao agregata za beton, ocjenu svojstava troske prema specifikaciji za agregat za bitumenske i nevezane mješavine izrađene od troske i prirodnog agregata. Ako vještački nalaz o mogućnosti uporabe troske u građevinske svrhe utvrdi da se odložena troska ne može dalje iskoristiti kao građevni materijal, osigurat će se postupanje s troskom na siguran način sukladno odredbama Zakona o gospodarenju otpadom, navodi se u dopisu ravnateljice Županijskoj skupštini.