Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništio je odluku Općine o proglašenju javnog dobra nad česticom na koju se trebalo širiti mjesno groblje. Županijsko državno odvjetništvo kao zastupnik Republike Hrvatske podnijelo je zahtjev radi ocjene zakonitosti Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi u dijelu kojim se javnim dobrom u općoj uporabi proglašava Vrtaci, šuma, koja je vlasništvo Republike Hrvatske.

U općinskoj odluci navodi se kako naznačena čestica u naravi predstavlja groblje, što nije točno, jer se iz katastarskog orto-foto prikaza jasno vidi da je riječ o šumi, pa za donošenje takve odluke nije postojao pravni temelj. Postojeće mjesno groblje, napominju iz odvjetništva, smješteno je na drugoj čestici.

Iz Općine su odgovorili kako je točno da se radi o o zemljištu koje je predviđeno za proširenje postojećeg groblja, ali da je obveza jedinice lokalne samouprave graditi i održavati komunalnu infrastrukturu te je to i u interesu Republike Hrvatske. Općina je donijela i Detaljan plan uređenja groblja, kojim je predviđeno proširenje postojećeg groblja na površini od 1,11 hvati, te su se stekli svi uvjeti za njegovu gradnju.

- Mi smo pripremili dokumentaciju po starom zakonu, koji se u međuvremenu promijenio, ali smo se nadali da će se za ovakav projekt imati sluha. Groblje će se širiti, ali smo sada u situaciji da moramo napraviti projekt s građevinskom dozvolom, aplicirati na Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, nakon čega se to automtizmom prebacuje na Općinu, rekao nam je načelnik Općine Zoran Pelicarić.

Visoki upravni sud presudio je kako Općina ne može „samovlasno i bez naknade" oduzimati vlasništvo zemljišta na kojem nikakva komunalna infrastruktura ne postoji, već je njezina izgradnja tek planirana u budućnosti. Zbog formalnih razloga projekt širenja zasigurno će se usporiti dvije do tri godine.