Nakon što su ukinute funkcije zamjenika načelnika općina, dio njih je ostao bez posla. Mogu li ubrzo ponovno vratiti u Općinu, pitanje je o kojem je na primjeru bivše zamjenice Općine Privlaka Nine Škibole raspravljalo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

U svom zahtjevu za davanjem mišljenja Škibola je navela kako je dužnost zamjenice općinskog načelnika Gašpara Begonje obnašala do 24. svibnja 2021. godine nakon čega je u razdoblju od šest mjeseci koristila pravo na naknadu nakon prestanka mandata. Svoje buduće zaposlenje vidi u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Privlaka, na radnom mjestu više stručne suradnice za društvene djelatnosti i EU fondove. No s obzirom na zakonom propisane zabrane, prvo se obratila Povjerenstvu tražeći mišljenje o tome.

Povjerenstvo je obrazložilo kako se jednogodišnja zabrana zapošljavanja nakon prestanka obnašanja javne dužnosti odnosi na stupanje u radni odnos u pravnoj osobi koja je za vrijeme dužnosnikovog mandata bila u poslovnom odnosu s tijelom javne vlasti u kojem je dužnosnik obnašao dužnost.

- Navedenom odredbom, međutim, dužnosnicima nije zabranjeno zasnivanje radnog odnosa u samom tijelu javne vlasti u kojem su obnašali dužnost te stoga, sukladno odredbama ZSSI-a, nema zapreke da se dužnosnica Nina Škibola, ukoliko bude izabrana kao najbolji kandidat, u razdoblju od godine dana nakon prestanka mandata, zaposli u Općini Privlaka u kojoj je obnašala dužnost zamjenice općinskog načelnika, navelo je Povjerenstvo u svom mišljenju.

Uz naznaku kako mora biti najbolji kandidat, Povjerenstvo je još jednom naglasilo kako je Općina dužna raspisati javni natječaj za prijem u službu.