Grad Zadar na svojoj je web stranici objavio bodovnu listu prvenstva za dodjelu stipendija OTP banke studentima slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2021./2022. godini.

Od 26 prijavljenih stipendiju je dobilo 14 studenata. Kandidati nezadovoljni rezultatima natječaja imaju pravo prigovora Gradonačelniku Grada Zadra u roku od osam dana.

Sa studentima koji su ostvarili pravo na Stipendiju zaključit će se ugovor o stipendiranju, a o čemu će biti naknadno obaviješteni.