Grad Zadar objavio je novi natječaj za prodaju nekretnina, koji se najčešće pripremaju na osnovu iskazanog interesa.

Ovaj put prodaju se dvije male čestice, od 30 m2 i 18 m2 uz Ulicu Nikole Božidarevića. Ukupna početna cijena od 50.500 kuna

Rok za dostavljanje ponuda iznosi osam dana od dana objave javnog natječaja, 24. siječnja. Neće se razmatrati ponude onih koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru.