Prema najavi rektorice Dijane Vican u novoj EU financijskoj perspektivi  napokon bi se gradila sveučilišna knjižnica koja je u planovima prijašnje uprave trebala biti prvi objekt sveučilišnog kampusa.

U objavi iz Rektorat, to će biti Sveučilišni multifunkcionalni knjižnično - informacijski centar. Zašto jednostavno kad može se tako zvati kao što se ni u jednom sveučilištu ne zove.

"Jedan je to od najvažnijih projekata Sveučilišta u Zadru. Pripreme za prijavu tog projekta temelje se na idejnom rješenju koje je izradio arhitekt Hrvoje Njirić", navodi se u odgovoru na novinarski upit.

Zagrebački arhitekt Hrvoje Njirić bio je iznenađen s tom informacijom koju smo mu prenijeli s obzirom da je i do sada izjavljivao žaljenje što njegov pobjednički rad u Zadru neće biti ostvaren.

- Do prije godinu dana trajala je moja komunikacija s bivšim rektorom i sadašnjom rektoricom kojima sam ponudio izradu glavnog i izvedbenog projekta u nadi da bi im taj dokument pomogao u prijavi za EU financiranje. Ali do narudžbe još nije došlo. Naša ponuda je još uvijek otvorena, kazao je  poznati zagrebački arhitekt, cijenjen i citiran u međunarodnoj arhitektonskoj struci.

Uz napomenu kako njegov studio  Njirić plus Arhiteti ima kapaciteta, znanja i sposobnosti za to, arhitekt Njirić podsjetio je kako su oni i autori Urbanističkog plana uređenja (UPU)  sveučilišnog kampusa. Prijedlog urbanističkog rješenje  i idejnog za sveučilišnu knjižnicu bili su u raspisu arhitektonsko - urbanističkog natječaja, kojeg je 2009. godine objavilo Sveučilište u Zadru, a na kojem je pobijedio arhitekt Hrvoje Njirić.

Osim za  idejno rješenje Sveučilišne knjižnice, arhitekt Njirić prvonagrađen je i za ponuđeno urbanističko rješenje budućeg kampusa u prostoru SRC Franka Lisice. Međutim, Njirić sa suradnicima službeno su konzultanti plana, a potpisao ga je Zavod za prostorno uređenje, što je tražila tadašnja ravnateljica Nives Kozulić.

Prvi izgrađen objekt prema Njirićevom urbanističkom rješenju je kompleks studentskog doma i menze. Građevina je izvedena prema pobjedničkom radu arhitektonskog natječaja kojeg je Sveučilište objavilo 2015. godine.

Arhitekt Njirić izražava zadovoljstvo izvanrednom arhitekturom prvog objekta kampusa za koju je zaslužan tim Vedrana Pedišića, dobitnika državne nagrade Vladimir Nazor za arhitekturu.