Općinsko državno odvjetništvo u Zadru je 12. siječnja 2022., nakon provedenog istraživanja, podiglo optužnicu protiv državljanke Republike Hrvatske (1972.) zbog počinjenih kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece povredom djetetovih prava.

( iz čl. 177. st. 2. u vezi st. 1. Kaznenog zakona i nasiljem u obitelji iz čl. 179 a. KZ-a, te kaznenog djela protiv osobne slobode prijetnjom iz čl. 139. st. 3. u vezi sa st. 2. KZ-a, sve u vezi sa čl. 51. KZ-a).

Okrivljenicu se tereti da je 11. prosinca 2021. u Zadru, u stanu u kojem živi zajedno sa suprugom oštećenikom i troje maloljetne djece, postupila protivno odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji. Tereti ju se da je, iako svjesna da svojim ponašanjem ugrožava pravilan odgoj i psihički razvoj svoje djece, pa pristajući na to, povrijedila prava djece, kao i da je zaprijetila oštećeniku s ciljem da kod njega izazove strah. Postupanje okrivljenice prema djeci i suprugu izazvalo je kod njezinog supruga osjećaj uznemirenosti i straha, dok je kod djece ugrozila pravilan psihofizički razvoj.

U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenice zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela