Zadarska županija objavila je financijske planove vijeća i predstavnika pet nacionalnih manjina u Zadarskoj županiji - srpske, albanske, crnogorske i makedonske manjine.

Očekivano najveći iznos prijavila je predsjednica Vijeća srpske nacionalne manjine Rajka Rađenović, koja će za rad ovog tijela na raspolaganje dobiti 362.000 kuna proračunskih sredstava. Uz troškove za putne troškove i dnevnice vijećnika, na koje će potrošiti 32.000 kuna, za dnevnice, službene putove u zemlji i inozemstvu, naknade za smještaj, prijevoz i sl., potrošit će se 84 tisuće kuna.

Najveća stavka odnosi se na „ostale nespomenute troškove", a tu su plaća stručnom tajniku, ali i „nagrade vijećnicima i predsjedniku Vijeća" od 80.000 kuna. Minimalni su iznosi predviđeni za kulturne manifestacije i obilježavanje značajnih dana iz prošlosti, po 10.000 kuna.

Bošnjačka manjina na raspolaganju ima pet puta manji iznos (75.900 kuna), ali će na manifestacije i kulturne aktivnosti (Bajramsko sijelo, Međunarodni dan kulturne raznolikosti, Srebrenica svijetom hodi, Dani bošnjačke kulture, zbor Šeher...) potrošiti 30.000 kuna. Tu su i podupiranje obrazovanja mladih Bošnjaka, likovnog i glazbenog rada, informatičko opismenjavanje, pomoć novorođenima i starijima, a u izvješću predsjednika Hase Salihovića ne navode se naknade njemu ili članovima vijeća.

Albanska nacionalna manjina od 126.500 kuna iz proračuna Zadarske županije najviše troši na rad administrativnog uposlenika (48.000 kuna), dok ta kulturne manifestacije i obilježavanja značajnih datuma ima predviđenih 20.000 kuna.
Crnogorska manjina od županije će dobiti 29.000 kuna, a dok će Vijeće makedonske nacionalne manjine svih 18.000 potrošiti na organiziranje kulturnih manifestacija.